Voorwaarden

Ik:

 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT en heb me daarmee gecommitteerd te handelen conform het CAT-reglement,
 • Ik heb me verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntengegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens,
 • Ik zal correct doorverwijzen naar een arts of collega-therapeut indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is,
 • Ik ben verplicht om informatie betreffende de behandeling aan jou te verstrekken in alle fases van de behandeling,
 • Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via BAT,
 • Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie GAT.

Client:

 • Je bezoekt mij vrijwillig
 • Je verplicht je om eerlijke en relevante informatie te verstrekken,
 • Je dient het gebruik van medicatie vooraf te vermelden,
 • Je hebt te allen tijde het recht tot inzage in je dossier,
 • Je verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Zo niet dan worden de kosten van de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht,
 • Je gaat bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met mij in gesprek. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kun je je wenden tot GAT conform de WKKGZ.

De behandeling:

 • kan te allen tijde vrijwillig worden beëindigd.
 • kan niet doorgaan als je onder invloed bent van alcohol en/of drugs.
 • kan worden aangepast of worden geannuleerd als er sprake is van een lichamelijke toestand waardoor de behandeling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd mag/kan worden (contra-indicaties),
 • dient contant betaald te worden. De kosten en duur van een behandeling staan elders op deze website. Indien gewenst, (vooraf) in overleg, betaling per bank. Op verzoek ontvang je een factuur per mail.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt (indien nodig en in overleg) een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens en AVG van toepassing. Ik ga zorgvuldig om met de verstrekte gegevens en houd mij hierbij aan de wettelijke regels.